SONY FIU - 500

Jeden z najbardziej zaawansowanych skanerów linii papilarnych, zawierający 32-bitowy procesor i 4MB pamięci służącej do przetwarzania i przechowywania skrótów obrazu linii papilarnych. Dzięki wykonywaniu pełnego procesu przetwarzani obrazu przez sam skaner bez pomocy komputera, możliwe są takie wyjątkowe zastosowania jak ochrona uruchomienia komputera na poziomie BIOS-u, czy praca pod kontrolą systemów operacyjnych innych niż MS Windows.

Do skanera tego dostępne jest następujące oprogramowanie:

  • SecureSuite 2.1 dla Windows 95/98/ME i NT/2000 - Zawiera SecureStart, SecureFolder, SecureSession, SecureApplication - system logowania dla Windows 95/98/ME i NT/2000, szyfrowania i kontroli dostępu do katalogów oraz bank haseł realizujący idee "single sign-on" do tych wszystkich aplikacji, które wymagają podania "username/password" - aplikacja zastępuje to wymogiem przyłożenia palca.
  • SecureStart/NT - system typu klient/server dla środowiska WindowsNT zmieniający sposób logowania do domeny Windows NT - dodający opcję logowania przez prezentowanie hasła+odcisku palca lub samego odcisku palca (poza username).
  • SecureStart/ISA - karta rozszerzeń na magistralę ISA, blokująca komputer PC na poziomie BIOS i umożliwiająca uruchomienie komputera wyłącznie dla wcześniej zarejestrowanych przez administratora osób. Wymagane jest hasło, odcisk palca, oba łącznie lub alternatywnie. Dodatkowo powstaje pełny log uruchomień komputera (2000 zdarzeń). Opcja ta jest standardowo dostępna w nowych BIOS-ach firmy Award i Phoenix.

W przygotowaniu jest system kontroli dostępu przy zastosowaniu kart elektronicznych i skanera linii papilarnych jako alternatywy dla PIN-u chroniącego użycie karty.


Prawa autorskie F.H.U. "Diament" 1999