Produkt oceniony na 4 gwiazdki w dziedzinie zabezpieczeń komputera według Infosecurity News Magazine!

Jeśli Wasza firma potrzebuje efektywnego, łatwego w obsłudze oprogramowania do zabezpieczenia danych i zasobów plików, publikowanych lub dystrybuowanych na CD-ROM -- potrzebujecie Encryption Plus® for CD-ROMs które jest właściwym dla Was rozwiązaniem. Eplus-CDROM jest idealny dla wszelkich odmian aplikacji businesowych ... zabezpiecza producentów projektów inżynierskich, firmy brokerskie tworzące miesięczne raporty handlowe, developerów gier elektronicznych, oraz innych różnorodnych potrzeb związanych z zabezpieczaniem danych.

Tylko produkty Encryption Plus® łączą w sobie wyjątkową łatwość w użyciu z najnowszymi technikami enkrypcji.

ZALETY ENCRYPTION PLUS® FOR CD-ROMS

Wyjątkowo łatwy w instalacji i używaniu Szybka i łatwa instalacja na komuterach np. pracowników firmy. Łatwy także do administrowania i konserwacji.

Pełna automatyka -- Eplus-CDROM jest całkowicie przezroczysty dla użytkownika, lub opcjonalnie, może wymagać hasła. Tylko Eplus tak naprawdę jest produktem, który koduje "w locie". Inne programy starają się kodować "w locie", lecz ładują kodowany plik do pamięci, co tworzy znaczne ryzyko utraty go w przypadku awarii. Eplus jest inteligentny i bardziej bezpieczny ponieważ odkodowuje tylko specyficzne kawałki pliku które są w użyciu.

Wszechstronny Dla maksymalnej uniwersalności, Eplus-CDROM pozwala administratorowi wybrać pomiędzy instalacją Workstation Authentication oraz CD-ROM Authentication ...

WORKSTATION AUTHENTICATION dodaje drugą warstwę protekcji gdyż Eplus-CDROM ogranicza dostęp do zabezpieczanych CD tylko dla specjalnie autoryzowanych komputerów.

CD-ROM AUTHENTICATION pozwala użytkownikom na czytaniet zabezpieczonych CD z każdej stacji roboczej przez podanie autoryzującego hasła.

Bezpieczny i Efektywny -- Używany z dobrze znanym i opisanym algorytmem Blowfish, szybkim, nadającym się do exportu 64-bitowym segmentem szyfrującym zaprojektowanym przez Bruce Schneiera. Firmy PC Guardian i Diament gwarantują wysoką jakość Eplus-CDROM oraz techniczne wsparcie.

Elastyczność -- Można kodować wszystko lub tylko części danych na CD-ROM.

Dyskretny -- Nie zmienia sposobu pracy użytkownika z CD-ROM, nawet nie zmienia sposobu publikowania CD-ROM-ów, wytwarzanych lub dystrybuowanych.

 

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE EPLUS-CDROM

Instalacja na komputerze Administratora i Tworzenie Kodowanych CD-ROM-ów

  1. Administrator firmy instaluje i konfiguruje Eplus-CDROM na swoim komputerze używając prostych zasad: naciśnij i kliknij.
  2. Następnie, administrator otrzymuje informacje co będzie zapisane na CD-ROM i użyć Eplus-CDROM do kodowania informacji.
  3. Administrator publikuje CD-ROM z zakodowanymi danymi używając zwykłego sposobu.

Instalacja na Koputerach Użytkowników

  1. Administrator tworzy programy instalacyjne dla użytkowników Eplus-CDROM. Eplus-CDROM może być instalowany na komputerach użytkowników z dyskietki lub poprzez sieć.
  2. Szybka i prosta instalacja Eplus-CDROM na komputerach użytkowników końcowych wymaga niewielkiej interwencji użytkownika w trakcie procesu instalacji. Eplus-CDROM jednoznacznie identyfikuje fizyczny komputer użytkownika i zapisuje tą identyfikację w programach Eplus-CDROM.

Użytkowanie

Użytkownik dostaje CD-ROM z zaszyfrowanymi danymi. Jeśli administrator wybierze Workstation Authentication, Eplus-CDROM będzie natychmiastowo wzywał użytkownika do podania nazwy i hasła do wystartowania jeśli hasło jest wymagane, lub ładuje automatycznie jeśli hasło nie jest wymagane. Motor kodowania w Eplus-CDROM ładuje i automatycznie dekoduje każdą zakodowaną informacje na CD-ROM. Proces dekodowania jest całkowicie przezroczysty i automatyczny dla użytkownika.

Jeśli administrator wybierze CD-ROM Authentication, uzytkownik będzie natychmiast wzywał użytkownika do podania hasła tylko wtedy kiedy Eplus-CDROM chroniony nośnik jest dostepny.

Uwaga: Jeśli CD-ROM nie jest zakodowany, będzie dostępny normalnie. Eplus-CDROM automatycznie określa czy dane są kodowane.

Kwestia bezpieczeństwa

Programy Eplus-CDROM Workstation Authentication nie moga być kopiowanez jednego komputera na inny. Unikalny identyfikator jest zapisywany w Eplus-CDROM podczas instalacji na komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik spróbuje skopiować Eplus-CDROM na inny komputer, unikalny identyfikator nie rozpozna nowego komputera, Eplus-CDROM nie uruchomi się a dane zakodowane na CD-ROM nie będą dostepne.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Każda standartowa instalacja Windows® NT lub Windows 95/98.

Lista Cen Zamówienie on-line


Prawa autorskie F.H.U. "Diament" 1999