Secure Computing Magazine nagrodził Eplus for Hard Disks "SC Recommended" Citation i 5-Star Rating we wrześniu 1998. Ten produkt był także zwycięzcą Secure Computing Magazine w 1997 w kategorii Najlepsze Programy Kodujące.

Jeśli firma potrzebuje pełnej ochrony dla twardych dysków, automatycznej wykonywanej "w locie" protekcji danych łatwo i centralnie administrowaną,— wtedy Encryption Plus® for Hard Disks jest najlepszym rozwiązaniem. Eplus-Hard Disks zabezpiecza wszystkie zastrzeżone dane na PC-tach i Notebook-ach w 100% w czasie w którym użytkownicy nie zdążą o tym pomyśleć. Każda organizacja, od małej firmy do dużego międzynarodowego koncernu zatrudniającego tysiące pracowników, może efektywnie chronić tajne plany rozwoju listy z danymi Klientów, specyfikacje produktów, zastrzeżone informacje korporacji, stany magazynowe i wiele innych.

Tylko produkty Encryption Plus® łączą wyjątkową łatwość użycia z mocą najnowszej technologii szyfrowania.

ZALETY ENCRYPTION PLUS® FOR HARD DISKS

Wyjątkowo Łatwy -- w użyciu, administrowaniu i stosowaniu.

Pełna Automatyka -- Przeźroczyście zabezpiecza dane "w locie". Tylko Eplus tak naprawdę jest produktem, który koduje "w locie". Inne programy starają się kodować "w locie" lecz ładują kodowany plik do pamięci, co tworzy znaczne ryzyko utraty go w przypadku awarii. Eplus jest inteligentny i bardziej bezpieczny ponieważ odkodowuje tylko specyficzne kawałki pliku które są w użyciu. Niezaszyfrowane dane nigdy nie rezydują na zabezpieczonym przez Eplus twardym dysku.

Bezpieczna Transmisja Danych do Użytkowników nie posiadających Eplus -- Właściwość Bezpiecznego Exportu pozwala na podział ważnych danych z innymi nawet wtedy jeśli nie posiadają zainstalowanego Eplus-Hard Disks. Odbiorcy tych plików będą natychmiastowo proszeni o hasło, kiedy będą się o niego ubiegać.

Odzyskiwanie danych -- Program zapewnia firmie odzyskanie kodowanych plików nawet wtedy jeśli hasło zostanie zapomniane. Eplus- Hard Disks chroni przed utratą cennych danych od indywidualnych użytkowników stacje robocze i notebooki przez udzielanie trzech metod dostępu: Hało Master, Hasło Lokalnego Administratora, i Jednorazowe Hasło.

Bezpieczeństwo & Efektywność -- Używając dobrze znanego i opisanego algorytmu AES, szybkiego, możliwego do exportu i bezpiecznego 256-bitowego kluczem szyfrującym oraz dwa algorytmy wykorzystujące pary kluczty prywatnych i publicznych — RSA i algorytm Elliptic Curve Diffie-Hellman. Jakość i techniczne wsparcie dla Eplus- Hard Disks jest gwarantowany przez firmy PC Guardian i DIAMENT.

Zabezpieczanie Komputera który jest chwilowo bez nadzoru -- Przydatną cechą Screen Lock jest automatyczne blokowanie klawiatury i wyświetlanie standardowego wygaszacza ekranu Windows®.

Bezpieczeństwo dla wyłączonych Notebook-ów -- Program zabezpiecza "uśpionego" notebooka, aby po automatycznym wznowieniu po tym jak został odłączony od zasilania, użytkownik mógł mieć natychmiastowy dostęp do ostatniego wyglądu ekranu i kontynuować zaczętą pracę.

W JAKI SPOSÓB PRACUJE EPLUS- HARD DISKS

Eplus- Hard Disks może kodować każdą ze wszystkich lokalnych partycji dysku twardego. Podczas instalacji, administrator wpisuje Privacy Code (który tworzy matematyczną formułę unikalną dla PC-ta lub organizacji) hasło Master, Lokalne Hasło Administratora i Generalne Hasło Użytkownika.

Po instalacji Eplus- Hard Disks, użytkownik musi wpisać hasło za każdym razem podczas startu komputera. Jeśli hasło jest poprawne, mechanizm kodowania lub odkodowania aktywuje się i użytkownik pracuje na PC w sposób normalny.

ZALETY

Kodowanie "w locie"

Kiedy dane są sczytywane z dysku twardego, Eplus- Hard Disks automatycznie odkodowuje dane zanim są załadowane do pamięci RAM. Kiedy dane są zapisywane z powrotem na dysku, są automatycznie powtórnie kodowane. Proces kodowania i odkodowania jest całkowicie przezroczysty dla użytkownika - dane są chwytane "w locie" pomiędzy twardym dyskiem i pamięcią. W konsekwencji użytkownicy nie muszą pamiętać o kodowaniu i odkodowaniu ich danych. Dodatkowo, tylko pojedyńcze pliki są kodowane w danym czasie, a nie cały dysk.

Hasła a Klucze Kodowania

W większości systemów kodujących, użytkownicy muszą pamiętać Klucz Kodowania aby odkodować swoje dane. Niestety, Klucze Kodowania są trudne do zapamiętania i jeśli się je zapomni dane zostaną stracone. Dzięki Eplus -Hard Disk, użytkownik może w prosty sposób zapamiętać hasło, które może zmienić w każdej chwili. Jeśli jednak je zapomni, może uruchomić swój Help Desk aby otrzymać Jednorazowe Hasło.

Blokowanie Klawiatury i Wygaszacza Ekranu Windows

Blokowanie zawartości ekranu działa jak "bezpieczny wygaszacz ekranu". Blokowanie klawiatury może zabezpieczyć klawiaturę i wyświetlić standardowy wygaszacz ekranu albo po kliknięciu myszą ikonkę na pasku zadań, lub automatycznie po określonym czasie braku aktywności klawiatury lub myszy. Notebook będzie pozostawał bezpieczny nawet wtedy gdy zostanie pozostawiony bez nadzoru. Do przywrócenia ostatniego ekranu i odblokowania klawiatury, trzeba wpisać bieżące hasło użytkownika lub Hasło Master.

Wykrywanie i Usuwanie Wirusów z Boot Sectora

Za każdym razem, gdy PC się uruchamia, Eplus-Hard Disk sprawdza czy zostały wprowadzone jakieś zmiany do boot sektora. Jeśli zauważy, że boot sektor jest zainfekowany, Eplus-Hard Disk natychmiast powiadomi użytkownika i poprowadzi przez szybką i łatwą metodę czyszczenia i reperowania boot sektora.

Bezpieczny Export

Ta funkcja daje możliwość dzielenia się wybranymi danymi z innymi nawet jeśli nie posiadają zainstalowanego Eplus-Hard Disk. Za pomocą Bezpiecznego Exportu, można tworzyć samo rozpakowywujące się pliki które można wysłać do innych osób przez dyskietkę, Internet, e-mail, itp. Odbiorcy tych plików będą poproszeni o podanie hasła, gdy będą chcieli uzyskać dostęp do tych danych.

Instalacja jest Łatwa i Bezpieczna

Podczas instalacji administrator w prosty sposób wybiera partycje które mają być kodowane i wprowadza Privacy Code, Hasło Master, i hasło użytkownika. Eplus-Hard Disk wyświetli przybliżony czas potrzebny do zaszyfrowania partycji. Administrator może użyć Wielokrotnego Schematu Instalacji (Multiple PC Installation) i w ten sposób wcześniej ustawić Privacy Code i Hasło Master. Wtedy użytkownicy mogą zainstalować Eplus-Hard Disk samodzielnie, czego konsekwencją jest, że wszystkie PC-ty będą posiadać takie same Privacy Code i Hasło Master. Eplus-Hard Disk używa najnowocześniejszej technologii do zabezpieczenia danych w trakcie instalacji i procesu kasowania. Jeśli zaniknie dopływ zasilania podczas instalacji czy usuwania, Eplus-Hard Disk wznowi proces w miejscu gdzie został przerwany, bez obawy utraty danych.

Zaszyfrowane Dane są Łatwe do Odzyskania

Jeśli użytkownik odejdzie z firmy, zaszyfrowane dane na PC-cie są łatwe do odzyskania i przywrócenia do odszyfrowanego stanu przez administratora przez użycie Hasła Master lub Hasła Lokalnego Administratora.

Zgadywanie Hasła?

Eplus-Hard Disk zabezpiecza zarówno autoryzowanych jak i nieautoryzowanych użytkowników od zgadywania hasła. Jeśli użytkownik pomyli się przy wpisywaniu poprawnego hasła trzykrotnie, musi zrestartować komputer.

Sprawdzanie Kompletności

Eplus-Hard Disk wykonuje sprawdzenia kompletności obszarów zawierających zakodowane dane za każdym razem gdy PC się uruchamia. Sprawdzenie kompletności zapewnia, że dane nie mogą być przypadkowo dwukrotnie zaszyfrowane i automatycznie odzyskuje ważne pliki Eplus-Hard Disk, jeśli są wykasowane lub zniszczone.

WYMAGANIA SYSTEMU

Procesor 486 lub wyższy; jeden twardy dysk, 3.5" stacja dyskietek; IBM lub MSDOS 5.0 lub wyższy z Windows® NT/2000/XP, Windows 95/98/ME; FAT16 i FAT32, NTFS są obsługiwane. 

Lista Cen Zamówienie on-line wersji dla Win95/98/ME


Prawa autorskie F.H.U. "Diament" 1999