Jeśli firma potrzebuje w pełni automatycznego programu kodującego "w locie" który monitoruje i chroni wszystkie Internetowe połączenia e-mailowe pomiędzy zadeklarowanymi stronami -- wtedy Encryption Plus® dla E-mail jest najepszym rozwiązaniem. Wystarczy stworzyć prosty jednorazowy zapis dla adresu e-mailowego odbiorcy i tajny kod do Książki Adresowej Eplus-Email, a użytkownik już nigdy nie musi pamiętać czy wpisywać tajnego kodu czy adresu! Zatrzymanie "niepowołanych oczu" od czytania poufnych e-maili raz i na zawsze dla wszystkich.

Tylko produkty Encryption Plus® łączą wyjątkową łatwość użycia z mocą najnowszej technologii szyfrowania.

ZALETY ENCRYPTION PLUS® FOR E-MAIL

W Pełni Automatyczny -- W sposób ciągły monitoruje i przeźroczyście koduje wychodzące e-maile i odkodowuje przychodzące.

Bezpieczny & Efektywny -- Używa 56-bitowego algorytmu DES który ma gwarancje rządu amerykańskiego (128-bitowa wersja dostępna tylko w USA i Kanadzie). Jakość i techniczne wsparcie dla Eplus-Email jest gwarantowany przez firmy PC Guardian i DIAMENT.

Łatwy w Użyciu -- Wyjątkowo łatwy w instalacji i użyciu. Nie wymaga zmiany sposobu wysyłania wiadomości e-mail lub pamiętania hasła.

Wszechstronny -- Pracuje z programami pocztowymi pod Windows 95/98/NT: Eudora®, Microsoft® Outlook/Exchange, Netscape® Messenger i wiele innych.

Elastyczny -- Można go zintegrować z obecnym programem pocztowym bez konieczności dokupowania lub instalowania dodatkowego oprogramowania. Wysyłający i Odbiorca nie muszą używać tego samego programu pocztowego.

Odzyskiwanie Danych -- Program zapewnia firmie odzyskanie kodowanych plików nawet wtedy jeśli hasło zostanie zapomniane. Jest rozwijana wersja Eplus E-mail dostępna wkrótce, która będzie używać technologii klucza publicznego/prywatnego RSA do zaimplementowania procesu bezpiecznego odzyskiwania danych.

W JAKI SPOSÓB PRACUJE EPLUS-EMAIL:
PO PROSTU 1 - 2 - 3!

  1. Użytkownik A i Użytkownik B instalują Eplus-Email na swoich komputerach.
  2. W Książce Adresowej Eplus-Email, Użytkownik A wpisuje adres e-mail i tajny kod dla Użytkownika B. Użytkownik B wpisuje adres e-mail i ten sam tajny kod dla Użytkownika A w swojej Książce Adresowej Eplus-Email. (To są jednorazowe zapisy. Żaden użytkownik nie potrzebuje zapamiętywać czy wpisywać tajnego kodu lub adresu ponownie!)
  3. Obaj użytkownicy wciąż używają swoich programów pocztowych tak jak do tej pory. Za każdym razem gdy Użytkownik A lub Użytkownik B wysyła e-mail do drugiego, wiadomość e-mail jest automatycznie kodowana zanim opuści komputer Nadawcy, oraz jest automatycznie odkodowywana gdy przychodzi do komputera Odbiorcy!

OPERACJE WYKONUJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE

Podstawą automatycznego szyfrowania i odszyfrowania pomiędzy dwoma użytkownikami jest to, że obie strony mają adres e-mailowy drugiego użytkownika ze wspólnym tajnym kodem w swojej Książce Adresowej Eplus-Email. Dane te zostają zapisane raz, a Eplus-Email stale monitoruje wszystkie połączenia e-mail i automatycznie szyfruje i odszyfrowuje każdą wiadomość pomiędzy dwoma stronami.

Wiadomości e-mail wysyłane do osób które nie są wyszczególnione na liście użytkowników Książki Adresowej Eplus-Email nie są kodowane.

PROSTY W UŻYTKOWANIU

Użytkownicy nie muszą zmieniać sposobu w jaki używają swoich programów pocztowych. Nie muszą pamietać haseł czy tajnych kodów. Po zainicjowaniu ustawień w Książce Adresowej, bezpieczne połączenie pomiędzy stronami zawsze zachodzi. Ponadto, użytkownicy mogą ustawić niezliczoną liczbę adresów e-mailowych w Książce Adresowej Eplus-Email.

O SZYFROWANIU

Eplus-Email używa 56-bitowego algorytmu DES który ma gwarancje rządu amerykańskiego (128-bitowa wersja dostępna tylko w USA i Kanadzie) do szyfrowania wiadomości e-mail. Eplus-Email automatycznie generuje losowo klucz symetryczny i szyfruje wiadomość używająć tego klucza i specyficznego typu kodowania. Klucz symetryczny jest wtedy kodowany poprzez użycie tajnego kodu i dołączany do wiadomości e-mail.

WYMAGANIA SYSTEMU

Eplus-Email instaluje się na każdym standardowym komputerze wyposażonym w Windows® 98/NT/2000/XP, obsługuje Microsoft Outlook 98/2000/2002 i Lotus Notes 4.6.x i 5.x. Nie współpracuje z Outlook Express. Odbiorcy zaszyfrowanych e-maili muszą używać systemu operacyjnego Windows®. Wymagana przestrzeń dyskowa jest minimalna.

Lista Cen                                 Zamówienie on-line wersji Single User


Prawa autorskie F.H.U. "Diament" 1999