Jeśli chcecie wyjątkowo łatwą drogę do kodowania danych przesyłanych przez Internet, dyskietkę lub CD-ROM, przez modem, e-mail albo przez sieć tak aby Wasz odbiorca nie potrzebował specjalnego oprogramowania do odczytania tych plików -- wtedy Encryption Plus® Bezpieczny Export jest takim rozwiazaniem. Bezpiecznie przesyła skompresowane, samo rozpakowywujące się pliki aplikacją która nie wymaga treningu czy administrowania. Idealny dla poufnych dokumentów, raportów dla zarządu, finansowych sprawozdań, planów marketingowych, kopii zapasowych różnych danych i wielu innych zastosowań.

Tylko produkty Encryption Plus® łączą wyjątkową łatwość w użyciu z mocą najnowszej technologii kryptograficznej.

KORZYŚCI Z ENCRYPTION PLUS® BEZPIECZNY EXPORT

Wyjątkowo Łatwy w Użyciu -- Zabezpiecza najważniejsze pliki danych z aplikacją szyfrującą typu "zaznacz i kliknij" którą każdy może nauczyć się i używać w kilka minut. Nie wymaga szkolenia i pomocy administratora.

Uniwersalny -- Łatwo przesyła poufne dane do innych nawet jeśli nie posiadają zainstalowanego Eplus. Można wysłać samorozpakowywujący się plik stworzony przez Bezpieczny Export przez Internet, dyskietkę, e-mail itp. lub bezpiecznie przechować je do przyszłego użytku.

Elastyczny -- Wy decydujecie które pliki wymagają szyfrowania. Każdy odbiorca musi dokonać odszyfrowania i aby mieć dostęp do plików należy podać hasło które zostało wprowadzone kiedy plik był tworzony.

Bezpieczny i Efektywny -- Używając dobrze znanego i udokumentowanego algorytmu Blowfisha, szybkiego 40-bitowego bloku szyfrującego zaprojektowanego przez Bruce Schneiera (128-bitowa wersja dostepna tylko w USA i Kanadzie). Jakość i techniczne wsparcie dla Eplus- Bezpieczny Export jest gwarantowane przez firmy PC Guardian i DIAMENT.

Odzyskiwanie Danych -- Program zapewnia firmie odzyskanie kodowanych plików nawet wtedy jeśli hasło zostanie zapomniane. Jest rozwijana wersja Eplus Bezpieczny Export dostępna wkrótce, która będzie używać technologii klucza publicznego/prywatnego RSA do zaimplementowania procesu bezpiecznego odzyskiwania danych.

UŻYTKOWANIE EPLUS BEZPIECZNY EXPORT

  1. Do stworzenia pliku w Bezpiecznym Exporcie, wystarczy kliknąć przycisk "Browse" w główym Menu Bezpiecznego Exportu. Można w ten sposób obejrzeć pliki w otwartym oknie aby określić które z nich zaszyfrować i skompresować.
  2. Pliki które zostały wybrane są wyświetlane jako lista zatytułowana "Files Selected for Encryption" czyli "Pliki wybrane do Zaszyfowania". Jeśli użytkownik zmieni zdanie co do wstępnego wyboru plików, może kliknąć przycisk "Remove" aby usunąć plik i zaktualizować ich listę w jednej chwili!
  3. Po naciśnięciu przycisku "Encrypt Files" wyświetli się specjalne okno które poprosi o hasło, a także o miejsce zapisania pliku i jego nazwę. Po wpisaniu wszystkich potrzebnych informacji i kliknięciu "OK" rozpocznie się szyfrowanie i kompresja samorozpakowywującego się pliku.
  4. Jeśli chodzi o odborcę, o aby odkodować plik Bezpiecznego Exportu, on/ona musi znać hasło które zostało wpisane gdy plik był tworzony. On/ona może uruchomić zaszyfrowany plik przez podwójne kliknięcie w Explorerze Windows®. Pokaże się okno, które poprosi użytkownika o wpisanie hasła. Po wpisaniu go i wciśnięciu "Enter", użytkownik wpisuje "Y" dla "Tak" aby kontynuować Eplus, i wtedy plik stworzony w Bezpiecznym Exporcie będzie dekompresowany i odszyfrowany, możliwy do użytku i odczytu.

WYMAGANIA SYSTEMU

Każda konfiguracja Windows® NT/2000/XP  lub Windows 95/98.

Lista Cen                                                                                        Zamówienie on-line


Prawa autorskie F.H.U. "Diament" 1999